Wat doen we?

Titel tweede blokje

U wilt dat uw HR ergens voor staat en goede resultaten scoort. Dat er met een vooruitziende blik gekeken wordt naar de instroom, doorstroom en uitstroom in uw bedrijf. U kunt een beroep doen op de deskundigheid Werkassist in de vorm van een eenmalig advies, regelmatige ondersteuning of een tijdelijke inzet van een HR consultant.

Lees verder »

Vertrouwenspersoon

Titel tweede blokje

Steeds meer bedrijven kiezen voor een externe vertrouwenspersoon. Niet zonder reden overigens, want onderzoek wijst uit dat personeel voor vertrouwelijke zaken liever naar een externe persoon gaat, dan naar een collega.

Lees verder »

two people

Gevolgen van de wet Huis voor Klokkenluiders

Het was altijd al verstandig om een vertrouwenspersoon in uw bedrijf aan te stellen. Vanaf 1 juli verplicht de wet Huis voor Klokkenluiders dit zelfs. Deze wet zorgt ervoor dat werkgevers een procedure moeten ontwikkelen om medewerkers in de gelegenheid te stellen om misstanden intern aan te kaarten.

Op welke manieren kunt u dit doen? »