Arbeidsvoorwaarden

Ik ben een HR professional

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop u werkt. De meest bekende  zijn arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. U spreekt deze voorwaarden met elkaar af en laat deze vastleggen in een arbeidsovereenkomst. Vaak staan er ook arbeidsvoorwaarden in een cao en worden ze opgenomen en beschreven in sommige wetten.

CAO en wijziging van arbeidsvoorwaarden

Wilt u weten welke cao van toepassing is of wat de wetgeving zegt over bepaalde arbeidsvoorwaarden? Hoe moet u omgaan met wijzigingen? Welke arbeidsvoorwaarden kunt u en welke moet u aanbieden aan uw werknemers? Werkassist kan u hierbij adviseren en uitzoeken wat voor uw bedrijf nodig en mogelijk is. Wij zijn bekend met verschillende sectoren en cao’s en kennen ook de wettelijke richtlijnen.

Overname personeel

Neemt u personeel over van een ander bedrijf of gaat u fuseren? Wat zijn dan de rechten en plichten van de werknemers en van de werkgever op gebied van de arbeidsvoorwaarden? Welke arbeidsvoorwaarden zijn wel of niet toepassing? En hoe kunnen de arbeidsvoorwaarden worden geharmoniseerd? Werkassist kan u adviseren waar u aan moet voldoen en kan dit proces begeleiden op HR gebied. Wij weten wat hierbij komt kijken en kunnen in gesprek gaan met het personeel over de (harmonisatie van) arbeidsvoorwaarden.

Pensioen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde en er zijn vaak veel vragen over. Wat gebeurt er met het pensioen van werknemers bij wijzigingen in het dienstverband, zoals deeltijdwerk, demotie, verlof, ontslag of arbeidsongeschiktheid? Heeft u of hebben uw werknemers vragen over het pensioen? Of wilt u uw pensioenregeling eens onder de loep nemen? Werkassist kan uw vragen beantwoorden en u adviseren over uw pensioenregeling. Indien nodig kunnen wij ook externe adviseurs inschakelen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

Medezeggenschap

Heeft u een vraag over de medezeggenschap in uw bedrijf? Wilt u ondersteuning bij het opzetten en trainen van uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Of wilt u meer weten over de Wet op de Ondernemingsraad (WOR)? Werkassist heeft ruime ervaring met het opzetten en trainen van medezeggenschap in uw bedrijf. Een goede medezeggenschap zorgt namelijk voor een breder draagvlak en rust in de organisatie.

Opstellen personeelshandboek

Wilt u graag uw arbeidsvoorwaarden, regels en afspraken in één document bundelen? Bijvoorbeeld regels omtrent het ziekteverzuim, gebruik van het internet, bedrijfskleding of (on)gewenst gedrag? Misschien is het dan een idee om een bruikbaar personeelshandboek op te stellen. Werkassist helpt u bij het opstellen of actualiseren van een helder en compleet personeelshandboek (of onderdelen daarvan).

Kunnen wij u op één van de bovenstaande onderdelen helpen of adviseren? Neem dan contact met ons op. Wij komen graag een keer bij u langs om uw wens of behoefte te bespreken.

Waarmee kunnen we u helpen?

Heeft u vragen over HR gerelateerde zaken? Of bent u benieuwd naar een kennismaking met Werkassist? Neem gerust met ons contact op!