Arbo en verzuimbegeleiding

Word een casemanager verzuim!

Goede arbeidsomstandigheden zorgen ervoor dat uw werknemers gezond en veilig kunnen werken. Een goed arbobeleid is daarom van groot belang. Werkgevers worden daarnaast in toenemende mate verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding van (langdurig) zieke werknemers. Als u écht grip heeft op het (langdurig) verzuim, heeft u ook grip op de kosten. Wij bieden verschillende diensten op het gebied van arbo & verzuimbegeleiding.

Verzuimbegeleiding & casemanagement

Bent u op zoek naar een goede arbodienstverlener? Heeft u grondige en persoonlijke verzuimbegeleiding nodig binnen uw bedrijf? Wilt u een casemanager inzetten die veel kennis heeft van verzuim en taken van een bedrijfsarts kan overnemen? Onze collega’s van Werkverzuim bieden dit aan en helpen uw ziekteverzuim omlaag te brengen. Meer weten? Ga dan naar de website van Werkverzuim.

Ziekteverzuim omlaag brengen

Bent u veel geld kwijt aan ziekteverzuim in uw onderneming? Wilt u uw ziekteverzuim naar beneden brengen? Heeft u veel werknemers die zich frequent ziek melden? Misschien is het dan goed om eens na te gaan waarom het verzuim zo hoog is en welke stappen genomen kunnen worden om dit omlaag te brengen. Werkassist kan een dag(deel) per week bij u langs komen om het verzuim te onderzoeken en het naar beneden te brengen. Dit doen wij op een pragmatische manier die ook bij jullie onderneming past.

Arbobeleids- en jaarplan

Heeft u hulp en advies nodig bij het opstellen van een arbobeleidsplan? Wat komt er allemaal kijken bij een arbo jaarplan? Waar moet een arbobeleidsplan of -jaarplan allemaal aan voldoen? Werkassist, in samenwerking met Werkverzuim, heeft veel kennis en ervaring op het gebied van arbeidsomstandigheden en beleid. Wij weten de wettelijke kaders en richtlijnen, en kunnen u ondersteunen bij het opstellen van beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden in uw bedrijf.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Als werkgever (met meer dan 25 werknemers in dienst) bent u verplicht om een RI&E te maken. Hierin staat welke risico’s het werk met zich meebrengt voor uw werknemers. In een plan van aanpak moet worden aangegeven hoe deze risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid worden aangepakt en wanneer. Heeft u hier geen ervaring mee? Of heeft u iemand nodig die een RI&E voor u gaat uitvoeren? Werkassist neemt graag deze rol en taak op zich. Wij weten wat er vanuit de wetgeving nodig is om tot een goede RI&E te komen.

Bedrijfshulpverlening (BHV) en inzet preventiemedewerker

Hoe moet de BHV in uw onderneming worden georganiseerd? Waar moet bedrijfshulpverlening aan voldoen? Hoe kan u een preventiemedewerker goed inzetten in uw bedrijf? Wat zegt de wetgeving? Werkassist kan u helpen om de BHV en het preventiewerk goed te organiseren. Wij kennen de spelregels en weten u te vertellen wat het nut is van bedrijfshulpverlening en een preventiemedewerker.

Kunnen wij u op één van de bovenstaande onderdelen helpen of adviseren, neem dan contact met ons op. Wij komen graag een keer bij u langs om uw wens of behoefte te bespreken.

Waarmee kunnen we u helpen?

Heeft u vragen over HR gerelateerde zaken? Of bent u benieuwd naar een kennismaking met Werkassist? Neem gerust met ons contact op!