Ontslag, disfunctioneren en reorganisatie

Er komt een hoop kijken bij ontslag procedures, disfunctioneren of reorganisaties. Het is niet eenvoudig, maar met de juiste expertise kunnen onduidelijkheden, onnodige conflicten en kosten worden voorkomen.

Disfunctioneren en dossiervorming

Voldoet uw werknemer niet aan de eisen die bij de functie horen? Is er sprake van disfunctioneren? In dit geval is het belangrijk om duidelijk de wederzijdse verwachtingen met uw werknemer te bespreken. Als werkgever biedt u deze medewerker een verbetertraject aan. Tijdens dit traject is dossieropbouw essentieel om het verbeterproces te monitoren. Wanneer het verbetertraject tot goed functioneren leidt, is uw doel bereikt. Wanneer onvoldoende verbetering uitblijft, zult u als werkgever in het belang van uw organisatie én medewerker stappen moeten zetten. Werkassist geeft graag advies over de juiste acties in iedere fase van het disfunctioneren en bij dossieropbouw.

Ontslag en arbeidsconflicten

Hoe bepaalt u de juiste ontslagroute in een specifieke situatie met uw werknemer (UWV, kantonrechter, vaststellingsovereenkomst)? Wat moet u doen als er een verstoorde arbeidsrelatie of arbeidsconflict is ontstaan met uw werknemer? Wie gaat de ontslagprocedure zorgvuldig begeleiden? Werkassist kan als onafhankelijke partij adviseren bij ontslag of arbeidsconflicten. Wij kunnen de gesprekken begeleiden, u helpen met een ontslagprocedure of komen tot een schriftelijke overeenstemming.

Reorganisatie en sociaal plan

Wilt u uw bedrijf gaan herstructureren of reorganiseren? Betekent dit dat u mogelijk meerdere werknemers vanwege bedrijfseconomische redenen moet ontslaan? Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een sociaal plan of bij een geplande reorganisatie? Werkassist kan het reorganisatietraject begeleiden en u adviseren bij het opstellen van een sociaal plan. Wij adviseren u over de mogelijkheden en bieden ondersteuning bij het maken van keuzes en onderhandelingen. Indien gewenst, nemen wij de regie van u over. Ook helpen wij u met het indienen van een ontslagaanvraag bij het UWV.

Outplacement

Heeft u afscheid genomen van een werknemer middels een beëindiging met wederzijds goedvinden? Wilt u deze werknemer de mogelijkheid geven om begeleiding en ondersteuning te krijgen bij het vinden van een nieuwe baan? Werkassist kan een outplacementtraject aanbieden en een oud-werknemer begeleiden naar ander, passend werk. Gedurende een vastgestelde periode wordt de werknemer intensief begeleid bij een eventuele heroriëntatie, een verkenning van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en in het sollicitatieproces. Werkassist biedt hierbij expertise en maatwerk!

Kunnen wij u op één van de bovenstaande onderdelen helpen of adviseren, neem dan contact met ons op. Wij komen graag een keer bij u langs om uw wens of behoefte te bespreken.

Waarmee kunnen we u helpen?

Heeft u vragen over HR gerelateerde zaken? Of bent u benieuwd naar een kennismaking met Werkassist? Neem gerust met ons contact op!